PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chương trình đào tạo 1. [Miễn phí] Khóa học phân tích kỹ thuật ứng dụng: Dành cho Người mới
 2. [Webinar-21/06/2017] Free training 1: Phân kỳ (Divergence)
 3. [Webinar-19/07/2017] Free training 2: Camarilla & Pivot
 4. [Webinar-18/08/2017] Free training 3: Giao dịch theo Xu hướng
 5. [Webinar-20/09/2017] Free training 4: Tuyệt chiêu Ichimoku
 6. [Webinar-25/10/2017] Free Training 5: Hệ thống giao dịch KEMA
 7. [Webinar-22/11/2017] Free training 6: Hệ thống M5-Phillip Nel
 8. [Webinar-21/12/2017] Free training 7: Vận dụng Bollinger Bands trong giao dịch
 9. [Webinar-31/01/2018] Free training 8: Các mẫu hình đáng chú ý (Phần 1)
 10. [Webinar-28/02/2018] Free training 9: Các mẫu hình đáng chú ý (Phần 2)
 11. [Webinar-21/03/2018] Free training 10: Phương pháp CẢN
 12. [Webinar-25/04/2018] Free training 11: Các tình huống Giá đáng chú ý
 13. [Webinar-29/05/2018] Free training 12: Đặt bẫy thị trường
 14. [Webinar-27/06/2018] Free training 13: Hệ thống MAVO
 15. [Webinar-25/07/2018] Free training 14: Chiến lược 1-2-3
 16. [Webinar-29/08/2018] Free training 15: Giao dịch với Breakout Box
 17. [Webinar-26/09/2018] Free training 16: Chiến lược EMA-MACD Winning
 18. [Webinar-31/10/2018] Free training 17: Thủ thuật khi giao dịch
 19. [Webinar-28/11/2018] Free training 18: Thủ thuật khi giao dịch - Phần 2
 20. [Webinar-26/12/2018] Free training 19: Thủ thuật khi giao dịch - Phần 3
 21. [Webinar-23/01/2019] Free training 20: Tâm lý giao dịch
 22. [Webinar-27/02/2019] Free training 21: Ứng dụng "Chùm MA" trong Phân tích xu hướng
 23. [Webinar-27/03/2019] Free training 22: Ứng dụng Fibonacci
 24. [Webinar 17/04/2019] Free training 23: Tùy Biến Khung Thời Gian