PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [Webinar-18/08/2017] Free training 3: Giao dịch theo Xu hướngMr.Ken
11/08/2017, 04:08 PM
Free webinar lần 3, hỗ trợ cộng đồng Việt.
Chủ đề: GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG (Trend Direction)Diễn giả: Mr.Ken

Diễn ra vào lúc 20:00, thứ 6, ngày 18/08/2017.

1. Hiểu rỏ hơn về Xu hướng
2. Xác định Xu hướng bằng Fibonacci, Cản, Price Action
3. Tùy biến Khung thời gian để nhận diện Xu hướng rỏ hơn


Đăng ký:

https://register.gotowebinar.com/register/4346004811214187521


PS. Đây là bài giảng về "Xương sống" của System, là "Trọng tâm" của Phân tích kỹ thuật, là cái...rốn của Forex Trader.

RED688
14/08/2017, 04:49 PM
Free webinar lần 3, hỗ trợ cộng đồng Việt.
Chủ đề: GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG (Trend Direction)Diễn giả: Mr.Ken

Diễn ra vào lúc 20:00, thứ 6, ngày 18/08/2017.

1. Hiểu rỏ hơn về Xu hướng
2. Xác định Xu hướng bằng Fibonacci, Cản, Price Action
3. Tùy biến Khung thời gian để nhận diện Xu hướng rỏ hơn


Đăng ký:

https://register.gotowebinar.com/register/4346004811214187521


PS. Đây là bài giảng về "Xương sống" của System, là "Trọng tâm" của Phân tích kỹ thuật, là cái...rốn của Forex Trader.

Hi được biết rốn cũng tò mò quá ạ....:)

vh.tung
17/08/2017, 10:54 AM
đăng ký 1 vé xem live học hỏi

Mr.Market
18/08/2017, 11:14 PM
Hệ thống "trade theo trend" ăn rất đậm :)

http://forexwot.com/successful-forex-stop-loss-take-profit-strategy-with-trend-signal-system.html