PDA

Xem phiên bản đầy đủ : **Cơ hội đầu tư mã cổ phiếu TCH ** Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huyolytrader
17/03/2021, 01:15 AM
Lợi nhuận trung bình 5 năm tăng trường bình quân 50%
Giá trị sổ sách và giá thị trường đang có mức P/B = 1 sức hấp dẫn lớn
Lợi nhuận trên mỗi 1 cổ phiếu 2500 VNĐ
Biểu đồ kỹ thuật hỗ trợ tích lũy cho giá đi lên


https://www.tradingview.com/x/VQnbod0x

Nội dung thấy hay hãy like, share, follow ủng hộ. Thanks

Bạn bè nhập mã giới thiệu mở tài khoản chứng khoán là 105C488345 hoặc 0963488345 khi giao dịch lần đầu trái phiếu iBond, quỹ TCBF, quỹ TCEF, cổ phiếu.
Group zalo Olympia Trader TCInvest: https://zalo.me/g/viqjow214
Mở tài khoản chứng khoán TCBS ngay: https://iwp.tcbs.com.vn/105C488345

olytrader
18/03/2021, 12:09 AM
Cập nhật giá TCH ngày 17/03/2021
https://www.tradingview.com/x/fxrOhjok