Đối thoại giữa Bluetrinh và langthang

3 Tin nhắn của khách

  1. Chào Bluetrinh.
    Xin được hỏi quý danh của bạn?
  2. Chào Bluetrinh.
    Xin được hỏi quý danh của bạn?
  3. Chào bạn!
    Bạn ở SG hay HN? Bạn đang cộng tác nơi nào? Nêu có nguyện vọng cộng tác với SG thì liên lạc mình nhe.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3