Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: Mr.Ken

Trang 1/20 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0,02 giây.

 1. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 08/12/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  37

  Dự báo GBP/USD ngày 08/12/2021

  GBP/USD 08/12/2021  Dự báo GU sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.  https://i.imgur.com/FntCCBX.png
 2. Chủ đề: Dự báo GBP/NZD ngày 07/12/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  21

  Dự báo GBP/NZD ngày 07/12/2021

  GBP/NZD 07/12/2021
  Dự báo GN còn tiếp tục giảm, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell


  https://i.imgur.com/xxlQ24e.png
 3. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 03/12/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  53

  Dự báo GBP/USD ngày 03/12/2021

  GBP/USD 03/12/2021  Dự báo GU giảm nhẹ! Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell, nhảy sớm.

  https://i.imgur.com/QRtsm1r.png
 4. Chủ đề: Dự báo GBP/NZD ngày 02/12/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  45

  Dự báo GBP/NZD ngày 02/12/2021

  GBP/NZD 02/12/2021  Dự báo GN tăng tương đối.


  https://i.imgur.com/UH1Oqka.png
 5. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 30/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  79

  Giá hình thành nến xanh => Nhảy lệnh Sell sớm, và...

  Giá hình thành nến xanh => Nhảy lệnh Sell sớm, và vào lệnh Buy


  Buy GU at market 1.3325
  TP1: 1.3355
  TP2: 1.3375
  SL: 1.3300
 6. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 30/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  79

  Dự báo GBP/USD ngày 30/11/2021

  GBP/USD ngày 30/11/2021


  Dự báo GBP/USD giảm tương đối. Canh Sell


  https://i.imgur.com/gTgD5rg.png


  Chú ý: nếu cây nến H1 hiện tại, mà bật xanh, thì có thể đảo hướng mà tăng lên. Do đó,...
 7. Chủ đề: Dự báo GBPCHF ngày 29/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  66

  Dự báo GBPCHF ngày 29/11/2021

  GBP/CHF 29/11/2021


  Dự báo GCHF giảm tương đối. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell


  https://i.imgur.com/V9WtsOg.png
 8. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 22/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  84

  Dự báo GBP/USD ngày 22/11/2021

  GBP/USD 22/11/2021  Thứ 2 đầu tuần, Dự báo GU sẽ giảm.  https://i.imgur.com/oMw8O6J.png
 9. Chủ đề: Dự báo Gold ngày 15/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  116

  Dự báo Gold ngày 15/11/2021

  GOLD 15/11/2021, 4:35PM


  Dự báo Gold tăng tương đối. Khuyến nghị NĐT canh Buy


  https://i.imgur.com/dMK3CYp.png
 10. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 03/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  140

  Dự báo GBP/JPY ngày 03/11/2021

  GBP/JPY 03/11/2021, lúc 3:35PM  Dự báo GBP/JPY sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.


  https://i.imgur.com/D8Ke3xx.png
 11. Chủ đề: Dự báo EUR/JPY ngày 01/11/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  125

  Dự báo EUR/JPY ngày 01/11/2021

  EUR/JPY 01/11/2021


  Dự báo EJ sẽ còn tăng nhẹ, canh Buy kiếm chút đỉnh


  https://i.imgur.com/1HQsdCR.png
 12. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 29/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  128

  Dự báo GBP/USD ngày 29/10/2021

  GBP/USD 29/10/2021
  Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy, dự báo GU sẽ tăng tương đối sau khi thành lập cặp nến đảo chiều.

  https://i.imgur.com/8WSpw35.png
 13. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 25/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  140

  Dự báo GBP/USD ngày 25/10/2021

  GBP/USD 25/10/2021  Dự báo GU giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell


  https://i.imgur.com/GVK651m.png
 14. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 22/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  147

  Dự báo GBP/USD ngày 22/10/2021

  GBP/USD 22/10/2021


  Chú ý vùng cản KỀ DƯỚI, nếu Giá không phá qua vùng cản này được thì hãy nhảy lệnh đi.

  https://i.imgur.com/z8KtsbS.png
 15. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 20/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  114

  Dự báo GBP/USD ngày 20/10/2021

  GBP/USD 20/10/2021


  Dự báo GBP/USD sẽ giảm nhẹ. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.

  https://i.imgur.com/kAtdUvC.png
 16. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 19/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  189

  Dự báo GBP/JPY ngày 19/10/2021

  GBP/JPY 19/10/2021  Dự báo GJ tăng nhẹ, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy


  https://i.imgur.com/ysMdgb5.png
 17. Chủ đề: Dự báo giá GBP/AUD ngày 18/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  158

  Dự báo giá GBP/AUD ngày 18/10/2021

  GBP/AUD 18/10/2021


  Khuyến nghị Nhà đầu tư Canh Buy, khả năng tăng tương đối.


  https://i.imgur.com/lGFy7oY.png
 18. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 14/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  139

  Dự báo GBP/JPY ngày 14/10/2021

  GBP/JPY 14/10/2021


  Dự báo GBP/JPY sẽ tăng tương đối, chậm mà chắc.

  https://i.imgur.com/3Tg7lcR.png
 19. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 14/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  116

  Dự báo GBP/USD ngày 14/10/2021

  GBP/USD ngày 14/10/2021


  Dự báo GBP/USD sẽ còn tăng thêm một đoạn sóng tương đối, Nhà đầu tư canh GU giảm hồi nhẹ để có điểm vào đẹp mà Buy.

  https://i.imgur.com/DSpxQrW.png
 20. Chủ đề: Dự báo GBP/CHF ngày 14/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  109

  Dự báo GBP/CHF ngày 14/10/2021

  GBP/CHF 14/10/2021


  GBP/CHF hình thành nến thân nhỏ đuôi dài, nhưng không đảo chiều nổi ở cây nến tiếp theo => Dự báo Giá vẫn sẽ giảm.

  Nhưng, nhìn chung áp lực giảm của GBP/CHF chưa xuất hiện...
 21. Chủ đề: Dự báo AUD/USD ngày 13/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  121

  Dự báo AUD/USD ngày 13/10/2021

  AUD/USD 13/10/2021  Canh Buy, ăn nhẹ.  https://i.imgur.com/wK4PVUH.png
 22. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 12/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  117

  Dự báo GBP/USD ngày 12/10/2021

  GBP/USD 12/10/2021

  Canh Sell


  https://i.imgur.com/b4HH8zr.png
 23. Chủ đề: Dự báo GBP/NZD ngày 08/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  119

  Dự báo GBP/NZD ngày 08/10/2021

  GBP/NZD ngày 08/10/2021


  Canh Buy nhé cả nhà  https://i.imgur.com/XBvtpyY.png
 24. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 07/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  131

  Dự báo GBP/USD ngày 07/10/2021

  GBP/USD 07/10/2021

  Canh Sell nha cả nhà!


  https://i.imgur.com/5f1ASbz.png
 25. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 05/10/2021

  Người gửi: Mr.Ken
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  150

  Dự báo GBP/JPY ngày 05/10/2021

  GBP/JPY 05/10/2021


  Canh Buy nhé cả nhà.


  https://i.imgur.com/liK9WRR.png
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 500
Trang 1/20 1 2 3 4