3. MACD_Colored_V104

MACD phân màu rất tốt, có thêm Signal nữa.

http://i.imgur.com/ePPHLmS.png