Tìm Kiếm:

Type: Forum Threads; Tài khoản: AnhTuanForex

Tìm Kiếm: Tìm trong0,00 giây.

 1. Đồ thị xoay tương đối

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 16/02/2021 03:22 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 46
  Bài mới: 16/02/2021 03:22 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 2. Biểu đồ thời vụ

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 13/02/2021 11:22 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 36
  Bài mới: 13/02/2021 11:22 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 3. Phân tích hình nến và biểu đồ truyền thống

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 10/02/2021 03:38 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 32
  Bài mới: 10/02/2021 03:38 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 4. Chân nến và kháng cự

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 05/02/2021 01:08 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 42
  Bài mới: 05/02/2021 01:08 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 5. Các mô hình đảo chiều tăng giá của nến

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 04/02/2021 09:19 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 43
  Bài mới: 04/02/2021 09:19 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 6. P và F Bẫy Bull và Bear

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 02/02/2021 09:34 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 43
  Bài mới: 02/02/2021 09:34 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 7. Máy bắn đá P&F

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 31/01/2021 10:51 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 40
  Bài mới: 31/01/2021 10:51 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 8. Phân tích giảm giá P&F

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 29/01/2021 01:51 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 50
  Bài mới: 29/01/2021 01:51 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 9. Đường xu hướng P&F

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 28/01/2021 12:54 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 33
  Bài mới: 28/01/2021 12:54 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 10. Biểu đồ điểm & hình

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 26/01/2021 02:37 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 34
  Bài mới: 26/01/2021 02:37 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 11. Người hâm mộ Fibonacci

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 24/01/2021 11:25 AM

  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 70
  Bài mới: 25/01/2021 09:01 AM
  Người gửi: phuongforex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 12. Múi giờ Fibonacci

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 22/01/2021 06:13 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 41
  Bài mới: 22/01/2021 06:13 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 13. Giá và chu kì thời gian

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 06/01/2021 01:40 PM

  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 102
  Bài mới: 21/01/2021 11:11 AM
  Người gửi: phuongforex  Tới bài cuối cùng
 14. Đường góc phần tư

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 20/01/2021 09:36 PM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 54
  Bài mới: 20/01/2021 09:36 PM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 15. Kênh hồi quy Raff

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 20/01/2021 02:49 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 48
  Bài mới: 20/01/2021 02:49 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 16. Đường kháng tốc độ

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 17/01/2021 10:38 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 66
  Bài mới: 17/01/2021 10:38 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 17. Tỷ lệ Đặt / Gọi

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 13/01/2021 01:25 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 60
  Bài mới: 13/01/2021 01:25 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 18. Mô hình xu hướng quyết định

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 12/01/2021 05:08 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 66
  Bài mới: 12/01/2021 05:08 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 19. Phân tích liên thị trường

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 08/01/2021 02:39 PM

  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 80
  Bài mới: 09/01/2021 10:41 AM
  Người gửi: kennyhoang  Tới bài cuối cùng

  Diễn đàn:
  Thảo luận chung

 20. Sóng động lực từ sóng Elliott

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 01/01/2021 11:23 AM

  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 107
  Bài mới: 08/01/2021 10:49 AM
  Người gửi: mkey  Tới bài cuối cùng
 21. Tâm lý của Trader

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 05/01/2021 01:13 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 93
  Bài mới: 05/01/2021 01:13 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng
 22. Đáy làm tròn

  Bắt đầu bởi AnhTuanForex‎ 03/01/2021 11:10 AM

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 99
  Bài mới: 03/01/2021 11:10 AM
  Người gửi: AnhTuanForex  Tới bài cuối cùng
Hiện kết quả từ 1 tới 22 của 22