Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: Peterquoc

Trang 1/6 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0,01 giây.

 1. Chủ đề: XM Webinar tuần 04/10 - 10/10

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  39

  Rất mong đợi các buổi webinar của XM

  Rất mong đợi các buổi webinar của XM
 2. Trả lời
  1
  Lần đọc
  123

  Cám ơn bác chia sẻ

  Cám ơn bác chia sẻ
 3. Chủ đề: [MT4] Công cụ Pivot tinh tế

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  146

  Dùng nó theo bác Ken

  Dùng nó theo bác Ken
 4. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://i1.upanh.com/2013/0704/01/56634481.untitled...

  http://i1.upanh.com/2013/0704/01/56634481.untitled.bmp
 5. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://nv7.upanh.com/b4.s34.d3/cd30ace6136a1b7912f...

  http://nv7.upanh.com/b4.s34.d3/cd30ace6136a1b7912f89f904a88fb65_53563547.untitled.bmp

  Chiến lược vàng ngày 27.2.2013

  Buy 1604 cắt lỗ 1599 chốt lời 1621
  ...
 6. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 26.2.2013 Buy 1584 cắt lỗ...

  Chiến lược vàng ngày 26.2.2013

  Buy 1584 cắt lỗ 1579 chốt lời 1604
 7. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://nv5.upanh.com/b2.s33.d3/221ae96c35204aaa97e...

  http://nv5.upanh.com/b2.s33.d3/221ae96c35204aaa97eb37864de10cdb_53516195.untitled.bmp


  Chiến lược vàng ngày 25.2.2013

  Sell 1586 cắt lỗ 1591 chốt lời 1569
  ...
 8. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 22.2.2013 Sell 1584 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 22.2.2013

  Sell 1584 cắt lỗ 1589 chốt lời 1560
 9. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 21.2.2013 Sell 1565 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 21.2.2013

  Sell 1565 cắt lỗ 1570 chốt lời 1548
 10. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://nu7.upanh.com/b6.s33.d3/d6c35f6e3a08e19b005...

  http://nu7.upanh.com/b6.s33.d3/d6c35f6e3a08e19b005126f75cdf1914_53394357.untitled.bmp

  Chiến lược vàng ngày 20.2.2013

  Buy 1604 cắt lỗ 1599 chốt lời 1622
  ...
 11. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 19.2.2013 Sell 1617 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 19.2.2013

  Sell 1617 cắt lỗ 1622 chốt lời 1608
 12. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 18.2.2013 Sell 1622 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 18.2.2013

  Sell 1622 cắt lỗ 1627 chốt lời 1608

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes
 13. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://nu5.upanh.com/b6.s33.d2/0545155aa62dced8108...

  http://nu5.upanh.com/b6.s33.d2/0545155aa62dced8108c0f5d93d25b3d_53127895.untitled.bmp

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes
 14. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 4.2.2013 Buy 1660 cắt lỗ...

  Chiến lược vàng ngày 4.2.2013

  Buy 1660 cắt lỗ 1655 chốt lời 1675
 15. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 29.1.2013 Buy 1655 cắt lỗ...

  Chiến lược vàng ngày 29.1.2013

  Buy 1655 cắt lỗ 1650 chốt lời 1669

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes
 16. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://nu0.upanh.com/b5.s35.d1/fcfd13ed67fa3f70d40...

  http://nu0.upanh.com/b5.s35.d1/fcfd13ed67fa3f70d406b808a6d3c82e_52930180.untitled.bmp

  Chiến lược vàng ngày 28.1.2013

  Buy 1655 cắt lỗ 1650 chốt lời 1665/1670
 17. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 25.1.2013 Sell 1669 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 25.1.2013

  Sell 1669 cắt lỗ 1674 chốt lời 1656
 18. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 24.1.2013 Sell 1685 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 24.1.2013

  Sell 1685 cắt lỗ 1690 chốt lời 1675
 19. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 23.1.2013 Buy 1690 cắt lỗ...

  Chiến lược vàng ngày 23.1.2013

  Buy 1690 cắt lỗ 1685 chốt lời 1705

  Kếnh Xu hướng 4h của vàng cho tín hiệu tăng rất mạnh

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes
 20. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes...

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes

  Chiến lược vàng ngày 21.1.2013

  Sell 1690 cắt lỗ 1695 chốt lời 1675

  Buy lại 1675 cắt lỗ 1670 chốt lời 1703
 21. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 17.1.2013 Buy 1675 cắt lỗ...

  Chiến lược vàng ngày 17.1.2013

  Buy 1675 cắt lỗ 1670 chốt lời 1689

  Chiến lược EUR

  Buy 1.3290 cắt lỗ 1.3240 chốt lời 1.3370

  Chiến Lược Yên Nhật
 22. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes...

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes

  Chiến lược vàng ngày 16.1.2013

  Sell 1682 cắt lỗ 1687 chốt lời 1673
 23. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  Chiến lược vàng ngày 15.1.2013 Sell 1672 cắt...

  Chiến lược vàng ngày 15.1.2013

  Sell 1672 cắt lỗ 1677 chốt lời 1660

  Tin Mỹ

  20:00 PM USD Thành viên FOMC Rosengren phát biểu

  20:30 PM USD Doanh số bán lẻ lõi 0.2% 0.0%
 24. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes...

  http://www.facebook.com/chienluocvangtiente/likes

  Chiến lược vàng ngày 13.1.2013

  Sell 1665 cắt lỗ 1670 chốt lời 1650
 25. Chủ đề: Nhận định Gold & Forex - Peterquoc

  Người gửi: Peterquoc
  Trả lời
  168
  Lần đọc
  25.533

  http://nt0.upanh.com/b2.s33.d2/e8fd3f7e6ca5f3c882f...

  http://nt0.upanh.com/b2.s33.d2/e8fd3f7e6ca5f3c882f01e08c35901eb_52479070.untitled.bmp

  Chiến lược vàng ngày 11.1.2013

  Buy 1668 cắt lỗ 1663 chốt lời 1680
  ...
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 130
Trang 1/6 1 2 3 4