Mỗi trader chúng ta khi tham gia đầu tư vào thị trường đều có thể sẽ trải qua các cung bật cảm xúc khác nhau trong mỗi giai đoạn

1) Là bậc thầy trong việc “ bắt đỉnh bắt đáy “ :

Khả năng giai...