Tìm Kiếm:

Trang 1/40 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong1,00 giây.

 1. Chủ đề: Dự báo EUR/NZD ngày 07/10/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  83

  Dự báo EUR/NZD ngày 07/10/2022

  EUR/NZD

  Dự báo EN sẽ phá cản trên, và tăng tương đối


  https://i.imgur.com/bkF12mS.png
 2. Chủ đề: Dự báo EUR/JPY ngày 05/10/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  94

  Dự báo EUR/JPY ngày 05/10/2022

  EUR/JPY


  Dự báo EJ giảm nhẹ


  https://i.imgur.com/o7isdp2.png
 3. Chủ đề: Dự báo EUR/NZD ngày 13/09/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  146

  Dự báo EUR/NZD ngày 13/09/2022

  EUR/NZD


  Dự báo EN tăng nhẹ đến tương đối, chúng ta có thể canh Buy


  https://i.imgur.com/yQVKrVs.png


  Tương tự với EN, Nhà đầu tư có thể canh Buy EUR/AUD
 4. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 08/09/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  162

  Dự báo GBP/USD ngày 08/09/2022

  GBP/USD


  Dự báo GU sẽ giảm, từ trung bình đến giảm mạnh. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell


  https://i.imgur.com/zOqfTbB.png
 5. Chủ đề: Dự báo Gold ngày 13/08/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  169

  Dự báo Gold ngày 13/08/2022

  GOLD


  Dự báo Gold giảm tương đối cho tới giảm mạnh, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell


  https://i.imgur.com/05L7anc.png
 6. Chủ đề: Dự báo GBP/AUD ngày 16/08/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  213

  Dự báo GBP/AUD ngày 16/08/2022

  GBP/AUD


  Dự báo GA tăng tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy


  https://i.imgur.com/mAgGafY.png
 7. Chủ đề: Dự báo USD/CAD ngày 15.08.2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  182

  Dự báo USD/CAD ngày 15.08.2022

  USD/CAD


  Dự báo USD/CAD sẽ tăng tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy


  https://i.imgur.com/oYRovNt.png
 8. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 09/08/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  203

  Dự báo GBP/USD ngày 09/08/2022

  GBP/USD

  Dự báo GU giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell...


  https://i.imgur.com/6XSX1LU.png
 9. Chủ đề: Dự báo GBP/NZD ngày 05/08/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  266

  Dự báo GBP/NZD ngày 05/08/2022

  GBP/NZD


  Dự báo GN giảm tương đối. Canh Sell


  https://i.imgur.com/fyLsd2x.png
 10. Chủ đề: Dự báo GBP/AUD ngày 03/08/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  246

  Dự báo GBP/AUD ngày 03/08/2022

  GBP/AUD


  Dự báo GBP/AUD giảm tương đối. Nhà đầu tư canh Sell nhé!


  https://i.imgur.com/zBcwAYZ.png
 11. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 03/08/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  225

  Dự báo GBP/USD ngày 03/08/2022

  GBP/USD


  Dự báo GBP/USD sẽ giảm tương đối. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell


  https://i.imgur.com/cLIeVZs.png
 12. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 25/07/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  237

  Dự báo GBP/USD ngày 25/07/2022

  GBP/USD


  Dự báo GU tăng nhẹ

  https://i.imgur.com/i7xxxcN.png
 13. Chủ đề: Dự báo GBP/NZD ngày 21/07/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  254

  Dự báo GBP/NZD ngày 21/07/2022

  GBP/NZD


  Dự báo GN tăng, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy


  https://i.imgur.com/PmhZESQ.png
 14. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 21/07/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  286

  Dự báo GBP/JPY ngày 21/07/2022

  GBP/JPY


  Dự báo GJ sẽ có xu hướng tăng tương đối, Nhà đầu tư canh Buy nhé!


  https://i.imgur.com/YEqFXcJ.png
 15. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 18/07/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  303

  Dự báo GBP/JPY ngày 18/07/2022

  GBP/JPY

  Dự báo GJ tăng tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy

  https://i.imgur.com/4loj1Pf.png
 16. Chủ đề: Dự báo EUR/AUD ngày 06/07/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  393

  Dự báo EUR/AUD ngày 06/07/2022

  Dự báo EA sẽ còn giảm sâu, nhưng sẽ có nhiều giai đoạn retracement, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell

  https://i.imgur.com/TZGVP1q.png
 17. Chủ đề: Dự báo GBP/CAD ngày 28/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  396

  Dự báo GBP/CAD ngày 28/06/2022

  GBP/CAD


  Dự báo GBP/CAD sẽ còn giảm tương đối. Nhà đầu tư canh thời điểm giá thích hợp để Sell nhé


  https://i.imgur.com/H6yy3G8.png
 18. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 22/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  510

  Dự báo GBP/JPY ngày 22/06/2022

  GBP/JPY

  Dự báo GJ còn đà tăng, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy  https://i.imgur.com/qrh9660.png
 19. Chủ đề: Dự báo Gold ngày 17/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  595

  Dự báo Gold ngày 17/06/2022

  GOLD

  Dự báo GOLD tăng tương đối  https://i.imgur.com/njXNM8U.png
 20. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 17/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  381

  Dự báo GBP/JPY ngày 17/06/2022

  GBP/JPY


  Dự GJ còn tăng thêm 1 nhịp, canh Buy


  https://i.imgur.com/ZXFcdjN.png
 21. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 14/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  430

  Dự báo GBP/JPY ngày 14/06/2022

  GBP/JPY  Dự báo GJ sẽ tăng tương đối mạnh, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy


  https://i.imgur.com/PO778nE.png
 22. Chủ đề: Dự báo GBP/USD ngày 08/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  372

  Dự báo GBP/USD ngày 08/06/2022

  GBP/USD


  Dự báo các cặp giá GBP/USD, GBP/AUD, GBP/NZD.... hôm nay sẽ có xu hướng tăng. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy xem sao.


  https://i.imgur.com/UpYOYkm.png
 23. Chủ đề: Dự báo EUR/JPY ngày 08/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  390

  Dự báo EUR/JPY ngày 08/06/2022

  EUR/JPY


  Dự báo EJ tăng nhẹ, Nhà đầu tư canh giá đẹp mua vào kiếm lời nhé! Tương tự với GJ


  https://i.imgur.com/oLK52NE.png
 24. Chủ đề: Dự báo GBP/JPY ngày 07/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  383

  Dự báo GBP/JPY ngày 07/06/2022

  GBP/JPY


  Dự báo GJ sẽ còn đà tăng, sau 2 ngày tăng tương đối. Khuyến nghị Nhà đầu tư tiếp tục canh Buy


  https://i.imgur.com/eIjxXri.png
 25. Chủ đề: Dự báo EUR/USD ngày 06/06/2022

  Người gửi: KenHoang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  389

  Dự báo EUR/USD ngày 06/06/2022

  EUR/USD


  Dự báo EU sẽ có xu hướng tăng, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy để kiếm lợi nhuận


  https://i.imgur.com/rD9oRyg.png
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 1000
Trang 1/40 1 2 3 4