Phương pháp nhìn ok , nên áp dụng vào khung giờ nào vậy anh Mr Ken !!!