Hi vọng a Ken ra thêm nhiều về cách dùng kháng cự và hỗ trợ với price action ạ