Bạn đã đăng ký lớp học offline XM tháng 1/2020 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội chưa?

Chúng tôi tiếp tục chuỗi lớp học Forex với hai giảng viên giàu kinh nghiệm Nguyễn Tôn Thái Hoàng và Lữ Hữu Duy.

Thời gian: 9:00 - 12:00 các sáng thứ 7

Xem thêm nội dung lớp học và đăng ký MIỄN PHÍ tại đây: https://bit.ly/2jXLQDx