# 5 tuần vừa qua chứng kiến chứng kiến GU tăng trưởng mạnh trong 2 tuần đầu và suy thoái mạnh 3 tuần ngay sau đó trong biên độ: 1.290 – 1.351. Biên độ 600 pip! Đây cũng được coi là ngưỡng cản mạnh trong biên độ khung Tuần.
Kết hợp chỉ báo hỗ trợ theo sau RSI trên khung W hiên tại đang là: RSI= 57.1 và khung D1: RSI = 51.6 và trên khung H4: RSI = 43.6.
Qua đó cho thấy tín hiệu giảm dần RSI ở các khung và chúng ta cùng nhìn lại giá cũng vậy. Đây được coi là tín hiệu hỗ trợ tốt cho phe Bán.
# DỰ BÁO CŨNG NHƯ ĐƯA CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHO TUẦN TỚI CỦA BFV GROUP:
NHƯ: Tín hiệu Sell 3 tuần Vừa rồi mà BFV cung cấp cũng khá thàng công tuần đầu tiên khi đạt TP= 500pip!!! Và mở thêm vị thế tại tuần thứ 3 cũng đã đạt TP = 200 pip!!
# Kịch bản nào cho thời gian tới??
Chiến lược Swing trading:
Sell 1 giá hiện tại: 1.308. Sell limit: 1.317
SL: 1.328
TP1: 1.297 ( khi đạt TP1, tín hiệu tích cực. Chốt 40% lệnh)
TP2: 1.281
Khuyến nghị tuân thủ sl, tp!!! Trade quản trị Vốn!!