Hà Nội - Lớp học Offline cuối tuần của XM - ĐĂNG KÝ NGAY!

Học về Hướng dẫn sử dụng MT4, MT5 một cách thuần thục và quản lý vốn chuyên sâu với Nguyễn Tôn Thái Hoàng (giảng viên XM) hoàn toàn miễn phí!

Hãy tham gia để học hỏi và giao lưu tại Hà Nội, Thứ Bảy ngày 11/01/2020.

Đăng ký các lớp học Forex XM: https://bit.ly/2jXLQDx