TP. Hồ Chí Minh - Lớp học Offline cuối tuần của XM - ĐĂNG KÝ NGAY

Học về Sức mạnh của điểm entry với Lữ Hữu Duy (giảng viên của XM) hoàn toàn miễn phí!

Hãy tham gia để học hỏi và giao lưu tại TP Hồ Chí Minh, Thứ Bảy ngày 11/1/2020.

Đăng ký các lớp học Forex XM: https://bit.ly/2jXLQDx

#XM #XMVietnam #EducationMatters #OfflineClass #RegisterNow #HoChiMinhCity