TP. Hồ Chí Minh - Lớp học Offline cuối tuần của XM - ĐĂNG KÝ NGAY!

Học về Ichimoku Kinko Hyo với Nguyễn Tôn Thái Hoàng (giảng viên của XM) hoàn toàn miễn phí!

Hãy tham gia để học hỏi và giao lưu tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ Bảy ngày 18/01/2020.

Đăng ký các lớp học Forex XM: https://bit.ly/2jXLQDx