Lớp học Offline cuối tuần của XM - ĐĂNG KÝ NGAY!

Học về Sức mạnh của điểm vào lệnh với Lữ Hữu Duy (giảng viên của XM) hoàn toàn miễn phí!

Hãy tham gia để học hỏi và giao lưu tại TP Hồ Chí Minh, Thứ Bảy ngày 8/2/2020.

Địa chỉ: 116 Nguyễn Văn Thủ, F Đa Kao, Quận 1

Đăng ký các lớp học Forex XM: https://bit.ly/2jXLQDx