Lớp học Offline cuối tuần của XM - ĐĂNG KÝ NGAY!

Học về Indicator Avramis River và nến đảo chiều với Nguyễn Tôn Thái Hoàng (giảng viên của XM) hoàn toàn miễn phí!

Hãy tham gia để học hỏi và giao lưu tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ Bảy ngày 15/02/2020.

Địa chỉ: 116 Nguyễn Văn Thủ, F Đa Kao, Quận 1

Đăng ký các lớp học Forex XM: https://bit.ly/2jXLQDx