Bạn đã đăng ký lớp học offline XM tháng 3 chưa?

Chúng tôi tiếp tục chuỗi lớp học forex ở TP. HCM với hai giảng viên giàu kinh nghiệm Nguyễn Tôn Thái Hoàng và Lữ Hữu Duy.

Thời gian: 9:00 - 12:00

Xem thêm nội dung lớp học và đăng ký MIỄN PHÍ tại đây: https://bit.ly/2jXLQDx