Chỉ còn 2 tuần nữa!

Hội thảo này có mục đích mang đến cho bạn một hướng dẫn hoàn chỉnh về các công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để đánh giá độ mạnh và chất lượng của xu hướng thị trường, quyết định đầu tư những sản phẩm tài chính nào và thời điểm đầu tư, cũng như quyết định khi nào thì tham gia hoặc thoát khỏi thị trường với rủi ro thấp nhất.

Ngày 14 Tháng 3, 2020, từ 9:30 đến 16:30

Tại Khách sạn Caravelle, TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký tại đây: https://bit.ly/2uBHmYC