Tham gia webinar miễn phí về phát triển IB của XM để có cơ hội học về phát triển kinh doanh và marketing, cũng như về chương trình IB của XM.

Đọc thêm thông tin và đăng ký tại đây: bit.ly/3eGd5sX