Admin Mr.Ken (Ken Hoang) giao dịch thực chiến trong thời gian dài và chiêm nghiệm được không ít kinh nghiệm, từ đó chia sẻ một vài thủ thuật giúp Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn.

Anh Ken Hoang được mời chia sẻ webinar trực tiếp cho cộng đồng Nhà đầu tư thông qua zoom, sau đây là bản recording

Phần 1:Phần 2: