Với mùa Giá biến động yếu hiện tại, giao dịch scalping đang hợp thời trang, trong đó giao dịch theo M5 rất đáng chú ý. Nhận thấy bài chia sẻ hữu ích cho Nhà đầu tư tham khảo.

Tuy nhiên, bài chia sẻ này chỉ mang tính cơ sở, chưa phải là phương pháp hiệu quả thực tế cao.