Tăng thêm 50% sức mạnh giao dịch với ATFX

Từ ngày 01/04 đến 30/06/2021, khách hàng mới mở tài khoản tại ATFX sẽ có cơ hội tham gia chương trình Bonus 50% và bonus này có thể rút*

Khách hàng sẽ được nhận bonus lên đến $5000, sau đây là các mức bonus:* Khối lượng giao dịch yêu cầu tối thiểu để rút bonus là 20% của bonus. Thời gian tính khối lượng giao dịch là 90 ngày kể từ ngày nạp tiền.


Xem chi tiết về chương trình bonus tại đây: https://bit.ly/2PKNc4a

ATFX Việt Nam