Kinh nghiệm giao dịch khi vận dụng Price Action. Một chia sẻ rất có kinh nghiệm của một trader trẻ, thực ra cũng là nhai lại các chia sẻ của các đàn anh đi trước, như bác Ken đã từng chia sẻ chiến thuật như thế cách đây hơn chục năm rồi. Tuy không có gì mới, nhưng giá trị vẫn vẹn nguyên...