GBP/USD 22/11/2021Thứ 2 đầu tuần, Dự báo GU sẽ giảm.