GOLD 15/11/2021, 4:35PM


Dự báo Gold tăng tương đối. Khuyến nghị NĐT canh Buy