Dự báo Gold ngày 21/12/2021Dự báo Gold sẽ hình thành xu hướng tăng trong ngắn hạn.