EUR/NZD


Dự báo EN sẽ bật tăng tương đối, tuy nhiên vẫn có vùng cản trên "vừa vừa" => Giá có thể xuyên qua, hoặc cũng có thể bị giữ lại tuỳ vào lực giá có bùng phát một lúc hay không.

Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy, và theo dõi Giá tại vùng cản Supply nhé!