Gold

Dự báo sớm hôm nay Gold sẽ có xu hướng Giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.