GBP/CAD

Dự báo GC sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.