GBP/USD

Dự báo GU sẽ tăng, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy