EUR/USD


Dự báo EU tăng nhẹ, trong bối cảnh hầu hết các cặp Giá đều đang Sideway ít nhất là trong Phiên Âu ngày hôm nay