GBP/NZD


Dự báo GN giảm tương đối. Khuyến Nghị Nhà đầu tư canh Sell