GBP/AUD


Dự báo GBP/AUD sẽ giảm nhẹ đến giảm mạnh, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell xem sao.