GBP/AUD


Dự báo GA giảm tương đối. Nhà đầu tư canh Sell xem sao