GBP/JPY


Dự báo GJ sẽ tăng tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy