GBP/USD

Dự báo GU sẽ giảm nhẹ đến giảm tương đối trong phiên Mỹ. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh giá đẹp để Sell