GBP/AUD


Dự báo GA giảm một khoảng, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell