GBP/USDDự báo GU tăng tương đối, nhưng rủi ro Giá quay đầu cũng khá cao, do vậy cần đặt Stoploss chặt.