GBP/USD


Dự báo GU tăng, phá cản, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy