GBP/USD

Dự báo GU tăng tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy