GBP/JPY


Dự báo GJ còn tiếp tục tăng, Nhà đầu tư canh Giá hồi thì Buy