GBP/USD


Dự báo GU sẽ tăng tương đối đến tăng mạnh. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy