EUR/JPY


Dự báo EJ sẽ phá cản trên và tăng tương đối