EUR/USD


Dự báo EU sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh SELL