GBP/USD


Dự báo GU giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell