Dự báo EUR/USD sẽ thoát khỏi vùng Sideway, phá xuống và down một đoạn tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell và đặt Stoploss tại 1.000 là tốt nhất.