Dự báo GBP/CHF sẽ giảm tương đối, bởi Giá đang đóng khung trong khu vực downtrend. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.